DỰ ÁN UNION MATERIAL - HÀN QUỐC

Dự án Union Material - Hàn Quốc tại KCN VSIP Hải Dương!

Chủ đầu tư Hàn Quốc hoàn toàn tin tưởng vào HP CRANES cung cấp 07 bộ cầu trục cho toàn bộ nhà máy từ khu vực nhập liệu, sản xuất, kho chứa hàng, khu bảo dưỡng.

Một số hình ảnh trực tiếp tại dự án:

Hoàn thành và bàn giao hệ cầu trục tháng 12/ 2019 - HP CRANES!