CÁC HỢP ĐỒNG VỚI KHÁCH HÀNG HÀN QUỐC

CẦU TRỤC HP - HP CRANES khẳng định chất lượng sản phẩm bằng việc cung cấp các sản phẩm cầu trục, cổng trục, thiết bị nâng chất lượng cao cho các khách hàng Hàn Quốc !

Một số hình ảnh hợp đồng đã được ký và thực hiện trong thời gian qua!

CẦU TRỤC HP - HP CRANES!

Tin cùng chuyên mục